„Jakość pamięta się o wiele dłużej niż cenę”

Motto rodziny Gucci

Kim jesteśmy?

Biuro Rachunkowe Warszawa (BRW) jest firmą z branży Business Process Outsourcing świadczącą usługi:

  • Księgowe
  • Kadrowo – płacowe
  • Doradztwo prawne
  • Doradztwo podatkowe
  • Doradztwo finansowe
  • Obsługa operacji bankowych
  • Doradztwo w handlu walutami i zarządzaniu ryzykiem kursów walut
  • Rozliczanie płatności on-line
  • Rozliczanie płatności za pobraniem

Celem naszej firmy jest budowanie długotrwałej satysfakcjonującej współpracy z klientami poprzez oferowanie wysokiej jakości usług. Cel ten realizujemy poprzez zaangażowanie w wykonywane czynności, stałe podnoszenie jakości oraz bliską współpracę z klientami.

Kariera w BRW

Rekrutujemy osoby o wysokim poziomie kompetencji w obszarze wiedzy, umiejętności i motywacji. Tworzymy konkurencyjne warunki do rozwoju indywidualnego i zawodowego.

Kogo szukamy?

Szukamy wyjątkowych ludzi na wyjątkowe czasy.

Profil weryfikowanych kompetencji podczas procesu rekrutacyjnego jest uzależniony od zakresu obowiązków przyszłego współpracownika. Oprócz kompetencji merytorycznych, ściśle związanych z wykonywaną na danym stanowisku pracą, od osób oczekujemy:

Poszukujemy osób do następujących obszarów: